DENUMIRE BENEFICIAR: SC FORNA CLINIC SRL

TITLUL PROIECTULUI: „DIVERSIFICAREA GAMEI DE SERVICII STOMATOLOGICE OFERITE DE SC FORNA CLINIC SRL”, Smis 114201

Proiectul „DIVERSIFICAREA GAMEI DE SERVICII STOMATOLOGICE OFERITE DE SC FORNA CLINIC SRL”, cod MySMIS 114201 este  finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” si valoarea totală de 1.429.954,06 lei, din care valoarea Asistentei Financiare Nerambursabile este de 1.010.133,77 lei.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Viziunea SC FORNA CLINIC SRL: SC FORNA CLINIC SRL doreşte să devină un model în domeniul medicii dentare de înaltă calitate, care să ofere un standard ridicat de sănătate orală în condiţiile unor costuri corecte. Avem credinţa că cel mai important scop al nostru, renumele clinicii noastre, nu se poate obţine decât prin recomandările şi satisfacţia pacienţilor, fapt pentru care suntem decişi să ridicăm serviciile noastre la cele mai înalte standarde de profesionalism.

Misiunea SC FORNA CLINIC SRL: Misiunea firmei este de a trata pacienţii prin oferirea unor servicii medicale responsabile şi profesionale, prin calitatea tratamentelor şi performanţei financiare a tipurilor de servicii oferite. Punerea în practică a strategiilor ţine cont de balanţa între nevoile clientilor, angajaţilor, respectând diversitatea lor.

Obiectivele proiectului:

Creşterea competitivității FORNA CLINIC SRL și consolidarea poziției pe piață prin extinderea capacităţii de prestare a serviciilor stomatologice, diversificarea cu 4 noi servicii medicale prin investiții în echipamente și software, certificarea serviciilor şi a sistemului de management si activităţi de internaţionalizare.

 

OS1: Creșterea capacității de prestare a serviciilor stomatologice, diversificarea gamei cu 4 servicii stomatologice noi după finalizarea implementării proiectului față de anul 2016, prin achiziția de active corporale și necorporale până în luna 12 de implementare a proiectului.

OS2: Creșterea cu 1 a numărului de angajați ai FORNA CLINIC SRL, din categoria defavorizată persoana cu vârsta între 15-24 de ani, până în luna 12 de implementare a proiectului de finanțare.

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: este de la data: 03.04.2017 pana la data 31.08.2019.

Prin implementarea proiectului, SC FORNA CLINIC SRL se va diferenția de ceilalți competitori de pe piață, în primul rând prin calitatea serviciilor prestate realizate prin metode moderne și inovative de către personal medical cu experienta.

Datele de contact AGOP FORNA DORIANA, 0734117885, drdorianaforna@gmail.com

Persoana de contact: AGOP FORNA DORIANA

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro